За отварање месечних планова и припрема користите претраживаче Internet Explorer i Mozzila Firefox.
 
 
 

                                Нови план наставе и учења, школска 2019/2020. год.                                 


Информатика       
                                                                                     
1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме               

Историја   1. Годишњи план

2. Месечни планови

3. Дневне припреме

Музичка култура                                   
    1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме

Ликовна култура   1. Годишњи план
2. Месечни планови
3. Дневне припреме

Техника и технологија
  1. Годишњи план

2. Месечни планови

3. Дневне припреме

Енглески језик, школска 2020/2021.год.      
 
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме

Српски језик                                            
                                                                  
1. Годишњи план
2. Годишњи план Војводина 
3. Месечни планови
4. Месечни планови Војводина
5. Дневне припреме               
   
 
 
 
 
Физика                                    
                                                                                     1. Годишњи план

2. Месечни планови

3. Дневне припреме            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
Географија
                                                                            1. Годишњи план
                                                                              2. Месечни планови
                                                                              3. Дневне припреме
   
Биологија                                                                             1. Годишњи план
                                                                              2. Месечни планови
                                                                              3. Дневне припреме
   
 
 
 

ЕДУКА на "Facebook"