Радне верзије планова и припрема за школску 2020/2021. годину

 

 

Српски језик и књижевност                                    1. Годишњи план рада наставника (Србија)                                                                                                                   
  2. Годишњи план рада наставника (Војводина)
  3. Глобални план - распоред наставних јединица (Србија)
  4. Глобални план - распоред наставних јединица (Војводина)
  5. Месечни план за септембар
  6. Приручник са дневним припремама (Србија)
  7. Приручник са дневним припремама (Војводина)
   
   
Енглески језик 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   
   
Историја 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Физика 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Хемија 1. Годишњи план
  2. Годишњи план рада наставника
  3. Школски програм за седми разред
  4. Месечни планови
  5. Месечни планови по исходима
  6. Дневне припреме
   
   
Ликовна култура 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Музичка култура 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме
  6. Прилози
   
   
Информатика 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   

ЕДУКА на "Facebook"