Драги наставници,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

 

 

Радне верзије планова и припрема за школску 2020/2021. годину

 

 

Српски језик и књижевност                                    1. Годишњи план рада наставника (Србија)                                                                                                                   
  2. Годишњи план рада наставника (Војводина)
  3. Глобални план - распоред наставних јединица (Србија)
  4. Глобални план - распоред наставних јединица (Војводина)
  5. Месечни план за септембар
  6. Приручник са дневним припремама (Србија)
  7. Приручник са дневним припремама (Војводина)
   
   
Енглески језик 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   
   
Историја 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Физика 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Хемија 1. Годишњи план
  2. Годишњи план рада наставника
  3. Школски програм за седми разред
  4. Месечни планови
  5. Месечни планови по исходима
  6. Дневне припреме
   
   
Ликовна култура 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Музичка култура 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме
  6. Прилози
   
   
Информатика 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Биологија 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   
   
Техника и технологија 1. Годишњи план
Зоран Лапчевић 2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   
   
Техника и технологија 1. Годишњи план
Драган Голубовић, Небојша Голубовић 2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. дневне припреме

ЕДУКА на "Facebook"