Драги наставници,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

За отварање месечних планова и припрема користите претраживаче Internet Explorer i Mozzila Firefox.

 

 

Радне верзије планова и припрема за школску 2021/2022. годину

 

Српски језик и књижевност                                    1. Годишњи план рада                                                                                                             
  2. Глобални план рада
  3. Дневне припреме
  4. Приручник
   
Енглески језик 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   
   
Историја 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Физика 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   
   
Хемија 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
  4. додатна настава
  5. допунска настава
  6. секција
   
   
Ликовна култура 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Музичка култура 1. Годишњи план
  2. Годишњи план (Војводина)
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови (Војводина)
  5. Дневне припреме
   
   
Информатика 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
 

5. Дневне припреме

   
   
Географија 1. Годишњи план
  2. Годишњи план Војводина
  3. Месечни планови
  4. Месечни планови Војводина
  5. Дневне припреме
   
   
Биологија 1. Годишњи план
  2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Техника и технологија 1. Годишњи план
 Зоран Лапчевић 2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Техника и технологија 1. Годишњи план
 Д. Голубовић, Н. Голубовић 2. Месечни планови
 

3. Дневне припреме

   
   
Mатематика 1. Годишњи план
 Д. Омрчен, Б. Пешић 2. Месечни планови
  3. Дневне припреме
   
   
Математика 1. Годишњи план
 Р. Каровић, С. Ивановић 2. Дневне припреме
   
   

 

 

ЕДУКА на "Facebook"