Одобрења за уџбенике 3. разреда за школску 2020/21. годину

Енглески језик .... пдф

Ликовна култура .... пдф

Музичка култура .... пдф

Српски језик, уџбенички комплет .... пдф

Природа и друштво 1 .... пдф

Природа и друштво 2 ..... пдф

Математика 1 ..... пдф

Математика 2 ...... пдф

Мудрица Српски језик ..... пдф

Мудрица Математика ----. пдф

Мудрица Природа и друштво ---- пдф

 

 

 

Одобрења за уџбенике 2. разреда за школску 2020/21. годину

Енглески језик .... пдф

Ликовна култура МБ .... пдф

Ликовна култура ЈК, ГР.... пдф

Музичка култура .... пдф

Свет око нас ... пдф

Српски језик комплет 1... пдф

Српски језик комплет 2 ... пдф

Математика 1 ..... пдф

Математика 2 ...... пдф

 

Одобрења за уџбенике 7. разреда за школску 2020/21. годину

Српски језик, уџбенички комплет .... пдф

Енглески језик ..... пдф

Физика .... пдф

Хемија, уџбенички комплет .... пдф

Ликовна култура ...пдф

Музичка култура ... пдф

Историја ... пдф

Информатика .... пдф

 

Одобрења за уџбенике 6. разреда за школску 2020/21. годину

Српски језик комплет ....пдф

Физика ...пдф

Историја ... пдф

Енглески језик ... пдф

Информатика и рачунарство ... пдф

Ликовна култура ... пдф

Музичка култура  ... пдф

Техника и технологија, уџбеник и конструктор ... пдф

Географија 6 .... пдф

 

Одобрења за додатне материјале за 6. разред за школску 2020/2021. годину

Српски језик радна свеска... пдф

Историја радна свеска ... пдф

Техника и технологија радна свеска ... пдф

Физика, радна свеска са збирком задатака за шести разред основне школе .....пдф

Физика у малом прсту ......пдф

 

Одобрења за уџбенике за средњу школу за школску 2020/21. годину

Латински језик за гимназије .... пдф