Одобрења за уџбенике 3. разреда за школску 2020/21. годину

Енглески језик .... пдф

Ликовна култура .... пдф

Музичка култура .... пдф

Српски језик, уџбенички комплет .... пдф

Природа и друштво 1 .... пдф

Природа и друштво 2 ..... пдф

Математика 1 ..... пдф

Математика 2 ...... пдф

 

Одобрења за уџбенике 7. разреда за школску 2020/21. годину

Српски језик, уџбенички комплет .... пдф

Енглески језик ..... пдф

Физика .... пдф

Хемија, уџбенички комплет .... пдф

Ликовна култура ...пдф

Музичка култура ... пдф

Историја ... пдф

 

Одобрења за уџбенике 6. разреда за школску 2020/21. годину

Географија 6, уџбеник, Ђ. Комленовић .....пдф

 

Одобрења за додатне материјале за школску 2020/2021. годину

ТиT, радна свеска ... пдф

Физика, радна свеска са збирком задатака за шести разред основне школе .....пдф

Физика у малом прсту ......пдф